Oferta kancelarii

Oferujemy usługę kompleksowego przygotowania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania:

 

"Podejmowanie działalności gospodarczej" w ramach naborów LGD

 

w formie premii dla osób ubiegających się o środki w ramach Lokalnych Grup Działania na terenie całego kraju.

 

Specjalizujemy się w przygotowywaniu:

wniosków o przyznanie pomocy,

biznes planów,

załączników obligatoryjnych,

załączników dodatkowych.

 

W ramach współpracy zapewniamy indywidualne podejście do potrzeb i oczekiwań naszych klientów. Dokumentację przygotowujemy w oparciu o przepisy, regulaminy, kryteria oraz wytyczne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Każdorazowo opracowany przez nas wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami jest zgodny z kryteriami wyboru operacji konkretnej Lokalnej Grupy Działania, a także celami Lokalnej Strategii Rozwoju.

 

Termin realizacji zlecenia oraz warunki współpracy ustalamy z naszymi klientami indywidualnie. 

 

Oferujemy usługę w zakresie przygotowania biznes planu i wniosku do Powiatowego Urzędu Pracy w ramach jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej przez osobę bezrobotną. Specjalizujemy się również w pozyskiwaniu dotacji dla osób niepełnosprawnych ze środków PFRON.

 

W ramach usługi zapewniamy:

indywidualny biznes plan,

wniosek wraz z załącznikami do wskazanego urzędu,

dodatkowe załączniki: deklaracje współpracy, umowy, oświadczenia, itp.

konsultacje i porady,

bezpłatne korekty.

 

Pisaniem wniosków oraz biznes planów zajmujemy się od 2005 roku, dlatego też możemy pochwalić się sukcesami i wysoką skutecznością. Zapewniamy w pełni profesjonalną, indywidualną oraz kompleksową pomoc.

  

Czas realizacji zlecenia ustalamy indywidualnie dla każdego klienta. Średni czas wykonania usługi to 3-5 dni. Wszystkie informacje oraz dokumenty przekazywane są w formie elektronicznej. W ramach usługi nie pobieramy oraz nie uzupełniamy danych osobowych. Wszelkie dane potrzebne do przygotowania biznes planu i wniosku przekazują nam Państwo w formie formularza, który przesyłamy na pocztę e-mail.  

 

Oferujemy usługę w zakresie przygotowania wniosku do Powiatowego Urzędu Pracy w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 

 

 

 W ramach usługi zapewniamy:

wniosek wraz z załącznikami do wskazanego urzędu,

dodatkowe załączniki: deklaracje współpracy, umowy, oświadczenia, itp.

konsultacje i porady,

bezpłatne korekty.

 

Pisaniem wniosków zajmujemy się od 2005 roku, dlatego też możemy pochwalić się sukcesami i wysoką skutecznością.

Zapewniamy w pełni profesjonalną, indywidualną oraz kompleksową pomoc.

 

Czas realizacji zlecenia ustalamy indywidualnie dla każdego klienta. Średni czas wykonania usługi to 3-5 dni. Wszystkie informacje oraz dokumenty przekazywane są w formie elektronicznej. W ramach usługi nie pobieramy oraz nie uzupełniamy danych osobowych. Wszelkie dane potrzebne do przygotowania biznes planu i wniosku przekazują nam Państwo w formie formularza, który przesyłamy na pocztę e-mail.  

 

Oferta Kancelarii MATDAX obejmuje profesjonalne oraz kompleksowe przygotowanie kompletu dokumentów w ramach ubiegania się o pożyczkę preferencyjną z:

 

Programu Pierwszy Biznes - Wsparcie w starcie

Pożyczki JEREMIE

 

Pożyczka jest atrakcyjną formą zewnętrznego finansowania otwarcia własnego biznesu lub też stworzenia dodatkowego miejsca pracy.

 

 

W ramach usługi oferujemy przygotowanie:

 

biznes planu zgodnego z wymaganiami Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Państwa założeniami 

wniosku o udzielenie pożyczki, analizy finansowej

dodatkowych załączników, dzięki którym projekt zostanie wyżej oceniony (deklaracje współpracy, umowy, listy intencyjne, oświadczenia, itp.)

 

 

Zapewniamy również wsparcie merytoryczne, konsultacje, porady oraz korekty wykonanej dokumentacji.

Posiadamy duże doświadczenie w tego typu projektach oraz wysoką skuteczność.

 

 

Dotacje dla firm na rozwój oraz B+R

 

Oferujemy usługi w zakresie pozyskiwania i rozliczania projektów w ramach funduszy unijnych. Specjalizujemy się w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie wraz z biznes planem i innymi załącznikami w ramach:

16 Regionalnych Programów Operacyjnych

Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

Programu Wiedza Edukacja Rozwój

Projektów B+R w ramach naborów Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

 

Specjalizujemy się w szczególności w obsłudze dofinansowań dla punktów przedszkolnych i przedszkoli w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych i Programu MALUCH

 

 

Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii komunikacyjnych i przesyłu danych możemy obsługiwać klientów na terenie całej Polski. Współpraca z naszą kancelarią w zakresie pozyskiwania lub rozliczania dotacji dla firm oparta jest każdorazowo na podstawie umowy o świadczeniu usług doradczych. Do decyzji klientów pozostawiamy kwestię, w jakim zakresie nasza współpraca będzie prowadzona: pozyskiwania dotacji lub rozliczenie projektu. Jesteśmy w stanie obsłużyć naszych klientów kompleksowo.

 

Wynagrodzenie naszej firmy obejmuje:

w ramach pozyskiwania dotacji: wynagrodzenie zaliczkowe (stała kwota) i success fee (określony % dofinansowania)

w ramach rozliczenia projektu: wynagrodzenie prowizyjne (% rozliczonego dofinansowania)

Biznes Plan inwestycyjny

do banku pod kredyt bankowy lub dla inwestora 

 

 

Specjalizujemy się w opracowywaniu indywidualnych oraz kompleksowych biznes planów inwestycyjnych oraz deweloperskich.

Przygotowujemy biznes plany inwestycyjne o zróżnicowanym okresie finansowania:

 

do banku pod kredyt bankowy

dla inwestora 

dla własnych potrzeb (analityczny)

 

Opracowany przez nas biznes plan dostosowany jest do potrzeb klienta, wymogów instytucji finansującej oraz specyfiki inwestycji.

 

W ramach usługi zapewniamy:

 

Biznes Plan zgodny z wytycznymi

Wsparcie merytoryczne: wyjaśnienia dla inwestora, analityka bankowego

Bezpłatne korekty i poprawki

 

Zapewniamy kompleksowe wsparcie w ramach przygotowanego projektu do samego końca.