Oferujemy usługę kompleksowego przygotowania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania:

 

"Podejmowanie działalności gospodarczej" w ramach naborów LGD

 

w formie premii dla osób ubiegających się o środki w ramach Lokalnych Grup Działania na terenie całego kraju.

 

Specjalizujemy się w przygotowywaniu:

wniosków o przyznanie pomocy,

biznes planów,

załączników obligatoryjnych,

załączników dodatkowych.

 

W ramach współpracy zapewniamy indywidualne podejście do potrzeb i oczekiwań naszych klientów. Dokumentację przygotowujemy w oparciu o przepisy, regulaminy, kryteria oraz wytyczne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Każdorazowo opracowany przez nas wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami jest zgodny z kryteriami wyboru operacji konkretnej Lokalnej Grupy Działania, a także celami Lokalnej Strategii Rozwoju.

 

Termin realizacji zlecenia oraz warunki współpracy ustalamy z naszymi klientami indywidualnie.